Kontakty
našeho učitele

Kontakt na třídního učitele :

Mgr. Jan Kristek

581 659 161

kristek@zssromotovo.cz